referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Świętokrzyskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat staszowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 59 59


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 180
2 426
2 426
39.26%
42
2 384
1 702
682
3 438
1 269
1 268
36.88%
13
1 255
656
599
3 116
1 262
1 261
40.47%
13
1 248
959
289
6 170
2 237
2 236
36.24%
18
2 218
1 211
1 007
9 120
4 257
4 257
46.68%
34
4 223
3 291
932
4 915
1 974
1 974
40.16%
22
1 952
1 425
527
21 713
10 569
10 566
48.66%
75
10 491
8 519
1 972
4 019
1 620
1 620
40.31%
29
1 591
1 047
544
Ogółem
58671
25614
25608
43.65%
246
25362
18810
6552