referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat staszowski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Szydłów - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Remiza OSP Kotuszów
605
276
276
45.62%
5
271
204
67
2.
Szkoła Podstawowa w Potoku
661
234
234
35.40%
7
227
156
71
3.
Urząd Gminy w Szydłowie
2 138
912
912
42.66%
12
900
587
313
4.
Szkoła Podstawowa w Solcu
615
198
198
32.20%
5
193
100
93
Ogółem
4019
1620
1620
40.31%
29
1591
1047
544