referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003  » 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Wyniki głosowania w skali kraju
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 25165 25165


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 308 680
1 389 991
1 389 431
60.18%
8 043
1 381 388
1 155 723
225 665
1 605 181
929 644
929 397
57.90%
6 609
922 788
711 520
211 268
1 716 660
952 161
951 838
55.45%
8 462
943 376
596 715
346 661
783 984
456 493
456 354
58.21%
2 992
453 362
380 909
72 453
2 069 677
1 194 772
1 194 200
57.70%
9 842
1 184 358
844 870
339 488
2 475 661
1 483 766
1 483 101
59.91%
10 812
1 472 289
1 121 202
351 087
3 994 956
2 396 116
2 394 838
59.95%
17 506
2 377 332
1 764 733
612 599
823 806
449 571
449 437
54.56%
3 335
446 102
378 649
67 453
1 592 979
913 377
913 045
57.32%
7 374
905 671
634 715
270 956
929 705
490 190
490 008
52.71%
3 849
486 159
333 656
152 503
1 680 736
1 055 710
1 055 194
62.78%
6 129
1 049 065
841 798
207 267
3 736 344
2 294 949
2 294 120
61.40%
13 715
2 280 405
1 927 221
353 184
1 029 708
537 175
536 941
52.14%
4 708
532 233
403 198
129 035
1 108 377
606 963
606 725
54.74%
5 660
601 065
491 208
109 857
2 574 227
1 570 690
1 570 042
60.99%
11 896
1 558 146
1 201 760
356 386
1 341 010
784 479
784 090
58.47%
4 777
779 313
658 187
121 126
96 171
79 561
79 452
82.62%
479
78 973
70 031
8 942
612
607
605
98.86%
6
599
517
82
Ogółem
29 868 474
17 586 215
17 578 818
58.85%
126 194
17 452 624
13 516 612
3 936 012