referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat gdański - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 42 42


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 521
11 534
11 528
65.80%
56
11 472
9 768
1 704
4 425
1 948
1 948
44.02%
16
1 932
1 512
420
7 801
4 539
4 539
58.18%
30
4 509
3 779
730
11 308
6 507
6 505
57.53%
36
6 469
5 268
1 201
3 710
1 930
1 930
52.02%
17
1 913
1 506
407
5 330
3 011
3 007
56.42%
20
2 987
2 381
606
2 750
1 359
1 358
49.38%
11
1 347
963
384
6 551
3 322
3 320
50.68%
27
3 293
2 429
864
Ogółem
59396
34150
34135
57.47%
213
33922
27606
6316