referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat gdański - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kolbudy - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Referat Kultury i Rekreacji UG w Kolbudach, ul.Staromłyńska 1
2 084
1 321
1 321
63.39%
9
1 312
1 056
256
2.
Zespół Kształcenia Gimnazjalnego i Podstawowego w Kolbudach, ul.Wybickiego 33
1 870
1 104
1 104
59.04%
6
1 098
912
186
3.
Szkoła Podstawowa w Pręgowie, ul. Brzozowa 1
1 662
801
801
48.19%
10
791
653
138
4.
Przedszkole w B±kowie, ul.Wybickiego 1
2 185
1 313
1 313
60.09%
5
1 308
1 158
150
Ogółem
7801
4539
4539
58.18%
30
4509
3779
730