referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat węgrowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 52 52


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 817
6 010
6 009
61.21%
65
5 944
3 948
1 996
3 690
1 580
1 578
42.76%
20
1 558
499
1 059
5 417
2 565
2 564
47.33%
30
2 534
830
1 704
5 992
3 386
3 385
56.49%
50
3 335
1 466
1 869
13 634
6 963
6 961
51.06%
52
6 909
4 058
2 851
3 556
2 173
2 172
61.08%
33
2 139
664
1 475
5 014
2 379
2 379
47.45%
33
2 346
1 081
1 265
4 284
2 218
2 218
51.77%
36
2 182
901
1 281
2 613
1 320
1 319
50.48%
19
1 300
435
865
Ogółem
54017
28594
28585
52.92%
338
28247
13882
14365