referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat węgrowski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Węgrów - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 6 6


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Przedszkole Nr 1 ul. Klonowa 4
2 192
1 350
1 350
61.59%
18
1 332
940
392
2.
Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2
1 805
1 134
1 134
62.83%
13
1 121
817
304
3.
Gimnazjum ul. Szamoty 35
1 737
1 014
1 013
58.32%
6
1 007
566
441
4.
Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 16
1 796
1 078
1 078
60.02%
10
1 068
655
413
5.
Miejski Klub Sportowy ,, Czarni '''' ul. Powstańców 1
2 238
1 410
1 410
63.00%
18
1 392
960
432
6.
Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201
49
24
24
48.98%
0
24
10
14
Ogółem
9817
6010
6009
61.21%
65
5944
3948
1996