referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat miński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 83 83


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 756
18 587
18 581
64.62%
136
18 445
14 079
4 366
13 971
9 258
9 254
66.24%
81
9 173
6 683
2 490
5 110
2 823
2 820
55.19%
40
2 780
1 942
838
6 089
3 176
3 176
52.16%
41
3 135
1 718
1 417
4 638
1 981
1 980
42.69%
28
1 952
1 099
853
8 448
4 811
4 811
56.95%
52
4 759
3 207
1 552
3 797
1 835
1 835
48.33%
19
1 816
780
1 036
4 743
2 415
2 415
50.92%
36
2 379
1 345
1 034
4 334
1 952
1 952
45.04%
34
1 918
854
1 064
9 289
5 004
5 002
53.85%
60
4 942
2 926
2 016
6 949
3 638
3 637
52.34%
50
3 587
2 393
1 194
5 247
2 599
2 599
49.53%
41
2 558
1 431
1 127
4 695
2 278
2 273
48.41%
45
2 228
1 139
1 089
Ogółem
106066
60357
60335
56.88%
663
59672
39596
20076