referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat miński - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Mrozy - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 8 8


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Lipinach
656
255
255
38.87%
6
249
141
108
2.
Zespół Szkół w Jeruzalu
596
336
336
56.38%
5
331
189
142
3.
Szkoła Podstawowa w Kuflewie
614
309
309
50.33%
8
301
185
116
4.
Zespół Szkół w Mrozach
1 619
910
910
56.21%
7
903
647
256
5.
Szkoła Podstawowa w Mrozach
1 893
1 153
1 152
60.86%
8
1 144
816
328
6.
Szkoła Podstawowa w Grodzisku
950
417
417
43.89%
6
411
259
152
7.
Remiza OSP w Guzewie
425
189
189
44.47%
7
182
107
75
8.
Szpital w Rudce
196
69
69
35.20%
3
66
49
17
Ogółem
6949
3638
3637
52.34%
50
3587
2393
1194