referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat skierniewicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 36 36


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 182
1 681
1 681
52.83%
26
1 655
922
733
4 799
3 195
3 195
66.58%
45
3 150
875
2 275
2 080
1 258
1 258
60.48%
21
1 237
388
849
2 469
1 190
1 190
48.20%
18
1 172
520
652
2 642
1 382
1 382
52.31%
22
1 360
643
717
4 634
2 367
2 367
51.08%
33
2 334
1 184
1 150
2 926
1 588
1 588
54.27%
34
1 554
795
759
5 167
2 649
2 649
51.27%
38
2 611
1 391
1 220
2 077
1 151
1 151
55.42%
20
1 131
393
738
Ogółem
29976
16461
16461
54.91%
257
16204
7111
9093