referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat skierniewicki - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kowiesy - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Urząd Gminy w Kowiesach
1 364
709
709
51.98%
9
700
323
377
2.
Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu
380
131
131
34.47%
2
129
58
71
3.
Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej
486
237
237
48.77%
4
233
94
139
4.
Szkoła Podstawowa w Turowej Woli
239
113
113
47.28%
3
110
45
65
Ogółem
2469
1190
1190
48.20%
18
1172
520
652