referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolno¶l±skie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat z±bkowicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 69 69


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 437
2 615
2 614
58.91%
25
2 589
2 046
543
2 490
1 197
1 197
48.07%
4
1 193
856
337
6 854
4 062
4 059
59.22%
26
4 033
3 375
658
4 420
2 472
2 472
55.93%
38
2 434
1 886
548
18 880
11 231
11 226
59.46%
52
11 174
9 091
2 083
14 854
7 976
7 974
53.68%
60
7 914
6 134
1 780
3 908
2 272
2 271
58.11%
15
2 256
1 845
411
Ogółem
55843
31825
31813
56.97%
220
31593
25233
6360