referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat z±bkowicki - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Z±bkowice ¦l±skie - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 17 17


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Dom Ludowy, Z±bkowice ¦l±skie, ul. Kamieniecka 33a,
578
352
352
60.90%
2
350
252
98
2.
Szkoła Podstawowa Nr 1, Z±bkowice ¦l±skie, ul. Krzywa 9,
1 453
823
823
56.64%
4
819
671
148
3.
Publiczne Gimnazjum Nr 2, Z±bkowice ¦l±skie, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 1
2 027
1 119
1 118
55.16%
6
1 112
929
183
4.
Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15c, Z±bkowice ¦l±skie,
889
547
547
61.53%
1
546
463
83
5.
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 1, Z±bkowice ¦l±skie,
1 723
1 057
1 055
61.23%
5
1 050
840
210
6.
Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8b,c, Z±bkowice ¦l±skie
1 896
1 251
1 249
65.88%
3
1 246
1 053
193
7.
Klub Seniora, Z±bkowice ¦l±skie, ul. Ziębicka 30,
1 012
642
642
63.44%
3
639
529
110
8.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Z±bkowice ¦l±skie, ul. Wrocławska 17,
1 618
1 109
1 109
68.54%
3
1 106
978
128
9.
Szkoła Podstawowa Nr 3, Z±bkowice ¦l±skie, Orkana 32,
2 063
1 359
1 359
65.87%
6
1 353
1 166
187
10.
¦wietlica Wiejska w Olbrachcicach Wielkich,, 23
750
439
439
58.53%
1
438
296
142
11.
¦wietlica Wiejska w Bobolicach
837
451
451
53.88%
4
447
330
117
12.
Przedszkole Brodziszów,, Brodziszów 28
514
248
248
48.25%
1
247
196
51
13.
Szkoła Podstawowa, Zwrócona 68,, Zwrócona
658
344
344
52.28%
3
341
285
56
14.
¦wietlica Wiejska, Stolec
1 109
565
565
50.95%
2
563
427
136
15.
Budynek Wielofunkcyjny Braszowice, Braszowice
1 535
842
842
54.85%
5
837
614
223
16.
Dom Pomocy Społecznej w Z±bkowicach ¦l±skich, ul.Szpitalna 3
115
69
69
60.00%
3
66
52
14
17.
Szpital Powiatowy w Z±bkowicach ¦l±skich, ul.Chrobrego 5
103
14
14
13.59%
0
14
10
4
Ogółem
18880
11231
11226
59.46%
52
11174
9091
2083