referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat głogowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 54 54


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 875
36 822
36 812
64.72%
186
36 626
31 803
4 823
3 760
2 084
2 084
55.43%
15
2 069
1 597
472
2 104
1 223
1 223
58.13%
15
1 208
955
253
3 069
1 633
1 633
53.21%
5
1 628
1 199
429
1 724
783
783
45.42%
16
767
551
216
2 650
1 287
1 287
48.57%
9
1 278
965
313
Ogółem
70182
43832
43822
62.44%
246
43576
37070
6506