referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat głogowski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kotla - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 5 5


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sala GOKiS w Kotli
1 353
739
739
54.62%
1
738
577
161
2.
Szkoła Podstawowa w Chociemyśli
657
305
305
46.42%
1
304
209
95
3.
Budynek Komunalny w Sobczycach nr 38
387
224
224
57.88%
1
223
159
64
4.
Sala Wiejska w Głogówku
412
211
211
51.21%
0
211
158
53
5.
Sala Wiejska w Skidniowe
260
154
154
59.23%
2
152
96
56
Ogółem
3069
1633
1633
53.21%
5
1628
1199
429