referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łobeski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 28 28


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 543
1 657
1 657
46.77%
13
1 644
1 313
331
11 460
6 578
6 578
57.40%
42
6 536
5 392
1 144
3 001
1 290
1 290
42.99%
10
1 280
1 031
249
6 531
3 233
3 232
49.49%
36
3 196
2 642
554
5 669
2 742
2 742
48.37%
22
2 720
2 059
661
Ogółem
30204
15500
15499
51.31%
123
15376
12437
2939