referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wałecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 33 33


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 125
13 441
13 436
63.60%
69
13 367
11 606
1 761
3 945
1 903
1 903
48.24%
12
1 891
1 651
240
4 743
2 593
2 592
54.65%
20
2 572
2 279
293
3 974
2 006
2 006
50.48%
21
1 985
1 705
280
9 228
4 522
4 522
49.00%
35
4 487
3 702
785
Ogółem
43015
24465
24459
56.86%
157
24302
20943
3359