referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat świdwiński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 35 35


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 870
7 564
7 558
58.73%
43
7 515
6 535
980
2 163
1 120
1 120
51.78%
9
1 111
867
244
13 283
7 029
7 027
52.90%
51
6 976
5 773
1 203
3 102
1 406
1 406
45.33%
8
1 398
1 087
311
3 234
1 536
1 536
47.50%
8
1 528
1 316
212
4 705
2 355
2 354
50.03%
22
2 332
1 891
441
Ogółem
39357
21010
21001
53.36%
141
20860
17469
3391