referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat sławieński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 43 43


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 246
7 105
7 101
57.99%
23
7 078
6 019
1 059
10 632
6 179
6 178
58.11%
38
6 140
5 335
805
6 083
3 281
3 281
53.94%
22
3 259
2 583
676
4 961
2 323
2 320
46.76%
9
2 311
1 827
484
5 500
2 790
2 790
50.73%
10
2 780
2 144
636
6 277
2 787
2 787
44.40%
18
2 769
2 197
572
Ogółem
45699
24465
24457
53.52%
120
24337
20105
4232