referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat pyrzycki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 28 28


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 232
975
975
43.68%
4
971
633
338
2 004
967
967
48.25%
4
963
739
224
4 911
2 536
2 536
51.64%
21
2 515
1 942
573
4 230
2 068
2 068
48.89%
22
2 046
1 536
510
15 557
8 800
8 797
56.55%
50
8 747
7 075
1 672
2 608
1 138
1 138
43.63%
8
1 130
679
451
Ogółem
31542
16484
16481
52.25%
109
16372
12604
3768