referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kamieński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 39 39


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 320
3 083
3 082
71.34%
19
3 063
2 591
472
4 636
2 697
2 696
58.15%
34
2 662
2 069
593
12 035
6 988
6 987
58.06%
38
6 949
5 951
998
6 129
3 726
3 726
60.79%
25
3 701
3 149
552
3 160
1 523
1 522
48.16%
9
1 513
1 296
217
9 801
5 282
5 280
53.87%
28
5 252
4 188
1 064
Ogółem
40081
23299
23293
58.11%
153
23140
19244
3896