referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat turecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 54 54


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 809
14 700
14 698
61.73%
98
14 600
11 930
2 670
4 642
2 206
2 205
47.50%
18
2 187
1 219
968
4 985
2 529
2 528
50.71%
36
2 492
1 381
1 111
4 039
1 899
1 898
46.99%
28
1 870
948
922
4 710
2 009
2 009
42.65%
27
1 982
1 295
687
3 072
1 383
1 383
45.02%
15
1 368
765
603
7 770
3 538
3 538
45.53%
23
3 515
2 531
984
5 278
2 297
2 297
43.52%
23
2 274
1 504
770
5 618
2 884
2 883
51.32%
22
2 861
1 700
1 161
Ogółem
63923
33445
33439
52.31%
290
33149
23273
9876