referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat słupecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 37 37


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 535
6 982
6 978
60.49%
45
6 933
5 772
1 161
4 410
2 149
2 149
48.73%
28
2 121
1 428
693
2 987
1 537
1 536
51.42%
18
1 518
910
608
3 882
1 779
1 779
45.83%
25
1 754
1 014
740
1 989
1 197
1 196
60.13%
9
1 187
784
403
6 692
3 121
3 121
46.64%
33
3 088
2 030
1 058
7 076
4 052
4 051
57.25%
46
4 005
2 653
1 352
6 870
3 201
3 199
46.56%
39
3 160
2 319
841
Ogółem
45441
24018
24009
52.84%
243
23766
16910
6856