referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat rawicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 40 40


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 677
3 693
3 692
55.29%
40
3 652
2 770
882
5 173
3 030
3 029
58.55%
33
2 996
1 697
1 299
7 024
4 103
4 102
58.40%
48
4 054
2 346
1 708
3 326
1 991
1 990
59.83%
26
1 964
1 175
789
23 495
14 733
14 720
62.65%
118
14 602
11 776
2 826
Ogółem
45695
27550
27533
60.25%
265
27268
19764
7504