referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kościański - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 52 52


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 161
12 623
12 615
65.84%
84
12 531
10 589
1 942
8 545
4 861
4 859
56.86%
56
4 803
3 762
1 041
10 757
6 436
6 432
59.79%
58
6 374
4 676
1 698
7 308
3 918
3 917
53.60%
46
3 871
2 430
1 441
13 132
7 552
7 548
57.48%
93
7 455
5 061
2 394
Ogółem
58903
35390
35371
60.05%
337
35034
26518
8516