referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kaliski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 60 60


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 925
3 493
3 492
50.43%
67
3 425
1 946
1 479
4 357
2 008
2 008
46.09%
24
1 984
1 005
979
3 550
1 611
1 611
45.38%
24
1 587
972
615
6 108
2 992
2 992
48.98%
28
2 964
1 383
1 581
5 631
2 738
2 737
48.61%
37
2 700
1 262
1 438
4 149
1 918
1 918
46.23%
46
1 872
1 031
841
3 722
1 609
1 609
43.23%
18
1 591
973
618
7 887
4 352
4 352
55.18%
42
4 310
2 227
2 083
5 606
3 004
3 004
53.59%
45
2 959
2 025
934
6 041
3 122
3 121
51.66%
36
3 085
1 148
1 937
6 678
3 493
3 493
52.31%
25
3 468
1 803
1 665
Ogółem
60654
30340
30337
50.02%
392
29945
15775
14170