referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Wielkopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat chodzieski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 35 35


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 901
10 788
10 786
67.83%
60
10 726
9 351
1 375
6 022
3 512
3 511
58.30%
20
3 491
2 593
898
3 978
2 512
2 512
63.15%
18
2 494
2 006
488
4 561
2 868
2 865
62.82%
34
2 831
1 975
856
5 398
3 278
3 278
60.73%
24
3 254
2 312
942
Ogółem
35860
22958
22952
64.00%
156
22796
18237
4559