referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Warmińsko - Mazurskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat olsztyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 103 103


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 802
6 904
6 902
53.91%
62
6 840
5 686
1 154
15 012
8 187
8 186
54.53%
67
8 119
6 861
1 258
12 497
6 487
6 486
51.90%
391
6 095
4 797
1 298
6 008
3 390
3 388
56.39%
45
3 343
2 707
636
3 963
2 007
2 006
50.62%
30
1 976
1 618
358
6 161
2 738
2 736
44.41%
43
2 693
2 035
658
3 826
1 812
1 811
47.33%
11
1 800
1 408
392
2 816
1 153
1 153
40.94%
19
1 134
905
229
10 513
5 430
5 429
51.64%
46
5 383
4 461
922
5 468
2 624
2 622
47.95%
46
2 576
2 146
430
3 711
2 034
2 034
54.81%
22
2 012
1 698
314
3 125
1 193
1 193
38.18%
18
1 175
861
314
Ogółem
85902
43959
43946
51.16%
800
43146
35183
7963