referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Warmińsko - Mazurskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat lidzbarski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 32 32


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 360
7 852
7 850
58.76%
51
7 799
6 511
1 288
2 650
1 173
1 173
44.26%
12
1 161
737
424
4 980
2 151
2 151
43.19%
27
2 124
1 439
685
2 746
1 111
1 111
40.46%
7
1 104
764
340
10 019
5 023
5 023
50.13%
29
4 994
3 990
1 004
Ogółem
33755
17310
17308
51.28%
126
17182
13441
3741