referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Warmińsko - Mazurskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kętrzyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 50 50


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 414
13 820
13 818
59.02%
91
13 727
11 744
1 983
5 424
2 244
2 243
41.35%
25
2 218
1 714
504
6 334
2 777
2 777
43.84%
14
2 763
2 266
497
8 691
4 041
4 041
46.50%
28
4 013
3 276
737
6 820
3 459
3 459
50.72%
17
3 442
2 877
565
3 323
1 634
1 634
49.17%
16
1 618
1 266
352
Ogółem
54006
27975
27972
51.79%
191
27781
23143
4638