referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Świętokrzyskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat opatowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 48 48


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 132
1 727
1 725
41.75%
31
1 694
846
848
5 561
2 394
2 392
43.01%
25
2 367
1 108
1 259
4 704
2 101
2 101
44.66%
35
2 066
1 207
859
10 331
5 322
5 318
51.48%
64
5 254
3 595
1 659
9 361
4 316
4 316
46.11%
58
4 258
3 185
1 073
3 468
1 416
1 416
40.83%
6
1 410
775
635
4 688
1 785
1 785
38.08%
28
1 757
1 144
613
3 723
1 681
1 681
45.15%
31
1 650
986
664
Ogółem
45968
20742
20734
45.11%
278
20456
12846
7610