referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Świętokrzyskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat konecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 68 68


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 129
1 499
1 499
36.30%
19
1 480
1 070
410
3 770
1 631
1 630
43.24%
10
1 620
1 120
500
30 382
18 088
18 085
59.53%
150
17 935
13 939
3 996
7 366
3 049
3 048
41.38%
31
3 017
1 914
1 103
2 861
1 359
1 358
47.47%
22
1 336
842
494
2 899
1 207
1 207
41.64%
24
1 183
772
411
2 771
1 160
1 159
41.83%
8
1 151
709
442
15 320
8 188
8 186
53.43%
96
8 090
6 496
1 594
Ogółem
69498
36181
36172
52.05%
360
35812
26862
8950