referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Śląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat żywiecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 103 103


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 527
16 572
16 566
64.90%
94
16 472
13 884
2 588
4 909
3 283
3 279
66.80%
12
3 267
2 556
711
4 259
2 713
2 713
63.70%
24
2 689
1 948
741
10 361
5 887
5 886
56.81%
51
5 835
4 776
1 059
1 964
1 000
1 000
50.92%
8
992
753
239
7 226
4 406
4 405
60.96%
43
4 362
3 563
799
3 151
1 947
1 946
61.76%
23
1 923
1 444
479
9 881
6 570
6 569
66.48%
63
6 506
5 028
1 478
7 462
4 118
4 117
55.17%
35
4 082
3 028
1 054
9 200
5 724
5 723
62.21%
59
5 664
4 299
1 365
7 371
4 054
4 054
55.00%
36
4 018
3 144
874
2 579
1 428
1 428
55.37%
11
1 417
1 009
408
5 949
3 569
3 564
59.91%
25
3 539
2 896
643
3 773
1 990
1 990
52.74%
12
1 978
1 598
380
11 236
6 843
6 843
60.90%
45
6 798
5 609
1 189
Ogółem
114848
70104
70083
61.02%
541
69542
55535
14007