referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Śląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat myszkowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 52 52


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 445
15 284
15 277
57.77%
107
15 170
12 069
3 101
11 560
5 015
5 014
43.37%
71
4 943
3 257
1 686
4 485
2 021
2 021
45.06%
25
1 996
902
1 094
8 661
4 751
4 751
54.86%
36
4 715
3 918
797
6 406
3 297
3 297
51.47%
39
3 258
2 205
1 053
Ogółem
57557
30368
30360
52.75%
278
30082
22351
7731