referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Śląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat częstochowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 102 102


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 611
6 468
6 457
60.85%
33
6 424
5 311
1 113
3 457
1 652
1 652
47.79%
23
1 629
1 155
474
4 590
2 424
2 417
52.66%
16
2 401
1 631
770
4 362
2 567
2 567
58.85%
14
2 553
2 171
382
10 872
5 195
5 193
47.76%
44
5 149
4 001
1 148
8 614
4 318
4 316
50.10%
65
4 251
2 904
1 347
8 102
4 717
4 716
58.21%
40
4 676
3 790
886
3 684
1 802
1 802
48.91%
22
1 780
1 348
432
4 233
2 191
2 191
51.76%
26
2 165
1 229
936
7 538
3 651
3 653
48.46%
42
3 611
2 543
1 068
10 373
5 166
5 162
49.76%
50
5 112
3 351
1 761
5 420
2 815
2 815
51.94%
27
2 788
2 138
650
9 666
5 855
5 853
60.55%
54
5 799
4 745
1 054
3 290
1 604
1 604
48.75%
17
1 587
1 146
441
7 506
4 191
4 191
55.84%
34
4 157
3 329
828
2 150
1 178
1 176
54.70%
5
1 171
944
227
Ogółem
104468
55794
55765
53.38%
512
55253
41736
13517