referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Śląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat bielski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 79 79


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 476
2 930
2 930
65.46%
21
2 909
2 205
704
7 666
5 312
5 311
69.28%
44
5 267
3 999
1 268
8 004
5 193
5 193
64.88%
39
5 154
3 856
1 298
33 145
22 662
22 658
68.36%
136
22 522
18 049
4 473
14 777
9 797
9 796
66.29%
86
9 710
7 360
2 350
4 712
3 117
3 117
66.15%
17
3 100
2 636
464
8 508
5 859
5 858
68.85%
40
5 818
4 475
1 343
11 172
7 472
7 466
66.83%
53
7 413
5 749
1 664
10 874
7 283
7 280
66.95%
51
7 229
5 201
2 028
9 698
6 616
6 611
68.17%
36
6 575
5 376
1 199
Ogółem
113032
76241
76220
67.43%
523
75697
58906
16791