referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat starogardzki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 87 87


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 488
1 643
1 642
66.00%
14
1 628
1 103
525
2 460
1 606
1 605
65.24%
12
1 593
1 236
357
38 120
23 498
23 491
61.62%
142
23 349
18 825
4 524
2 013
1 202
1 202
59.71%
13
1 189
637
552
3 689
2 156
2 156
58.44%
11
2 145
1 603
542
4 234
2 458
2 458
58.05%
29
2 429
1 694
735
2 088
1 428
1 428
68.39%
15
1 413
905
508
2 050
1 225
1 225
59.76%
8
1 217
897
320
9 682
5 512
5 512
56.93%
48
5 464
3 997
1 467
3 307
1 898
1 898
57.39%
13
1 885
1 128
757
3 909
2 282
2 282
58.38%
20
2 262
1 696
566
8 356
5 074
5 074
60.72%
41
5 033
3 525
1 508
7 407
4 106
4 106
55.43%
32
4 074
2 739
1 335
Ogółem
89803
54088
54079
60.22%
398
53681
39985
13696