referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kwidzyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 50 50


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 425
18 636
18 627
63.30%
107
18 520
15 705
2 815
6 104
2 882
2 882
47.21%
20
2 862
2 085
777
7 198
3 791
3 790
52.65%
35
3 755
2 817
938
10 047
5 127
5 125
51.01%
30
5 095
4 089
1 006
4 185
2 189
2 189
52.31%
27
2 162
1 685
477
3 892
1 838
1 838
47.23%
8
1 830
1 189
641
Ogółem
60851
34463
34451
56.62%
227
34224
27570
6654