referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat bytowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 60 60


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 930
1 087
1 087
56.32%
8
1 079
807
272
17 538
10 341
10 339
58.95%
68
10 271
8 323
1 948
4 169
2 171
2 171
52.07%
17
2 154
1 462
692
3 048
1 572
1 572
51.57%
13
1 559
1 193
366
3 559
1 999
1 997
56.11%
19
1 978
1 192
786
15 319
8 104
8 102
52.89%
42
8 060
6 821
1 239
2 500
1 522
1 522
60.88%
15
1 507
917
590
2 470
1 393
1 393
56.40%
12
1 381
1 062
319
2 812
1 398
1 397
49.68%
7
1 390
1 203
187
2 722
1 352
1 352
49.67%
10
1 342
1 022
320
Ogółem
56067
30939
30932
55.17%
211
30721
24002
6719