referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podlaskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wysokomazowiecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 49 49


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 185
4 244
4 241
59.03%
39
4 202
2 925
1 277
7 534
3 491
3 491
46.34%
60
3 431
2 122
1 309
4 999
2 638
2 636
52.73%
14
2 622
1 260
1 362
3 822
2 296
2 296
60.07%
23
2 273
536
1 737
2 884
1 655
1 646
57.07%
18
1 628
424
1 204
2 601
1 495
1 495
57.48%
17
1 478
311
1 167
3 230
1 978
1 977
61.21%
21
1 956
483
1 473
4 673
2 747
2 745
58.74%
13
2 732
961
1 771
5 851
3 177
3 174
54.25%
24
3 150
1 395
1 755
4 134
2 190
2 190
52.98%
26
2 164
805
1 359
Ogółem
46913
25911
25891
55.19%
255
25636
11222
14414