referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podlaskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łomżyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 43 43


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 479
2 081
2 080
46.44%
20
2 060
726
1 334
7 177
3 377
3 376
47.04%
33
3 343
1 626
1 717
3 161
1 366
1 366
43.21%
25
1 341
614
727
3 118
1 568
1 568
50.29%
30
1 538
826
712
7 646
3 253
3 253
42.55%
41
3 212
1 684
1 528
1 786
816
808
45.24%
4
804
257
547
4 423
2 341
2 340
52.91%
30
2 310
858
1 452
3 430
1 618
1 617
47.14%
29
1 588
630
958
3 371
1 435
1 435
42.57%
10
1 425
765
660
Ogółem
38591
17855
17843
46.24%
222
17621
7986
9635