referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podlaskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat białostocki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 103 103


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 161
5 325
5 325
52.41%
52
5 273
3 503
1 770
8 945
4 914
4 913
54.92%
39
4 874
3 761
1 113
5 897
2 969
2 969
50.35%
32
2 937
1 915
1 022
4 915
2 197
2 197
44.70%
14
2 183
1 830
353
9 193
5 348
5 346
58.15%
37
5 309
3 406
1 903
18 080
10 498
10 497
58.06%
70
10 427
6 548
3 879
6 218
2 576
2 576
41.43%
21
2 555
1 887
668
2 958
1 607
1 607
54.33%
35
1 572
633
939
8 978
5 054
5 054
56.29%
34
5 020
3 933
1 087
1 619
986
986
60.90%
13
973
474
499
3 780
2 204
2 203
58.28%
21
2 182
1 057
1 125
5 082
2 648
2 646
52.07%
17
2 629
1 099
1 530
9 001
5 234
5 232
58.13%
33
5 199
3 822
1 377
8 813
4 303
4 300
48.79%
28
4 272
2 683
1 589
2 397
1 045
1 045
43.60%
8
1 037
385
652
Ogółem
106037
56908
56896
53.66%
454
56442
36936
19506