referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podlaskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat augustowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 36 36


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 395
12 736
12 730
54.41%
73
12 657
10 081
2 576
5 114
2 198
2 198
42.98%
18
2 180
1 063
1 117
4 495
1 735
1 735
38.60%
10
1 725
905
820
4 607
1 857
1 857
40.31%
16
1 841
1 196
645
2 237
1 149
1 149
51.36%
7
1 142
703
439
2 120
1 002
1 001
47.22%
6
995
719
276
4 383
1 943
1 943
44.33%
16
1 927
1 141
786
Ogółem
46351
22620
22613
48.79%
146
22467
15808
6659