referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat przeworski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 67 67


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 613
7 794
7 794
61.79%
57
7 737
5 514
2 223
3 113
1 536
1 536
49.34%
17
1 519
947
572
3 453
1 918
1 917
55.52%
22
1 895
965
930
3 817
1 851
1 851
48.49%
21
1 830
1 168
662
9 684
4 817
4 808
49.65%
44
4 764
3 427
1 337
10 762
6 095
6 094
56.63%
31
6 063
3 510
2 553
5 004
2 668
2 668
53.32%
34
2 634
1 886
748
5 952
3 128
3 124
52.49%
36
3 088
1 895
1 193
5 227
2 816
2 816
53.87%
25
2 791
1 776
1 015
Ogółem
59625
32623
32608
54.69%
287
32321
21088
11233