referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat przemyski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 84 84


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 051
2 595
2 595
51.38%
37
2 558
1 698
860
7 563
3 497
3 496
46.23%
47
3 449
2 454
995
4 068
2 044
2 044
50.25%
21
2 023
1 432
591
3 383
1 738
1 738
51.37%
14
1 724
1 274
450
3 676
1 633
1 630
44.34%
23
1 607
1 131
476
4 688
2 775
2 774
59.17%
24
2 750
1 971
779
6 149
3 364
3 362
54.68%
26
3 336
2 071
1 265
6 748
3 517
3 517
52.12%
29
3 488
2 438
1 050
3 080
1 544
1 544
50.13%
22
1 522
1 041
481
9 231
5 331
5 329
57.73%
44
5 285
3 568
1 717
Ogółem
53637
28038
28029
52.26%
287
27742
19078
8664