referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łańcucki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 51 51


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 064
9 290
9 285
66.02%
50
9 235
6 278
2 957
5 830
3 336
3 335
57.20%
40
3 295
1 840
1 455
7 879
4 532
4 531
57.51%
42
4 489
2 470
2 019
14 929
9 501
9 494
63.59%
90
9 404
4 739
4 665
4 887
2 802
2 800
57.29%
28
2 772
1 087
1 685
5 260
3 145
3 145
59.79%
39
3 106
1 641
1 465
4 933
2 848
2 829
57.35%
43
2 786
1 778
1 008
Ogółem
57782
35454
35419
61.30%
332
35087
19833
15254