referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat leżajski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 50 50


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 358
6 992
6 987
61.52%
53
6 934
5 055
1 879
6 215
3 392
3 392
54.58%
45
3 347
1 689
1 658
4 204
2 225
2 225
52.93%
45
2 180
1 424
756
13 993
7 620
7 620
54.46%
68
7 552
4 417
3 135
16 119
9 030
9 029
56.01%
72
8 957
5 384
3 573
Ogółem
51889
29259
29253
56.38%
283
28970
17969
11001