referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat krośnieński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 91 91


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 663
5 829
5 827
60.30%
51
5 776
4 030
1 746
12 634
6 615
6 612
52.33%
72
6 540
4 453
2 087
8 302
5 445
5 444
65.57%
29
5 415
3 540
1 875
11 634
6 640
6 640
57.07%
40
6 600
4 898
1 702
8 081
4 676
4 675
57.85%
23
4 652
2 706
1 946
3 736
2 197
2 197
58.81%
21
2 176
1 433
743
9 859
6 294
6 293
63.83%
33
6 260
4 189
2 071
12 167
7 983
7 979
65.58%
59
7 920
5 253
2 667
6 905
3 525
3 525
51.05%
35
3 490
2 412
1 078
Ogółem
82981
49204
49192
59.28%
363
48829
32914
15915