referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kolbuszowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 58 58


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 711
2 747
2 746
48.08%
39
2 707
1 770
937
18 177
10 053
10 046
55.27%
78
9 968
7 123
2 845
7 131
3 499
3 498
49.05%
32
3 466
2 371
1 095
4 200
1 983
1 983
47.21%
34
1 949
1 340
609
5 244
2 725
2 725
51.96%
31
2 694
1 491
1 203
4 845
2 087
2 087
43.08%
27
2 060
1 289
771
Ogółem
45308
23094
23085
50.95%
241
22844
15384
7460