referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat brzozowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 57 57


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 578
10 857
10 854
55.44%
110
10 744
7 634
3 110
4 560
2 068
2 066
45.31%
42
2 024
1 117
907
6 166
3 036
3 036
49.24%
44
2 992
1 975
1 017
6 979
3 762
3 760
53.88%
27
3 733
2 208
1 525
5 254
3 097
3 095
58.91%
28
3 067
1 547
1 520
6 759
3 228
3 228
47.76%
31
3 197
2 211
986
Ogółem
49296
26048
26039
52.82%
282
25757
16692
9065